Wiesława Kwiatkowska i Madonny

Wiesława Kwiatkowska (marzec 1999)

Pani Wiesława Kwiatkowska
w swojej pracowni z orderem
św. Zygmunta (marzec 1999)

W naszej galerii obrazów prezentujemy prace Pani Wiesławy Kwiatkowskiej pt. „Madonny Polskie”.
Wiesława Kwiatkowska była z zawodu konserwatorem malarstwa ściennego. Mieszkała w Warszawie na Starym Rynku. To tutaj w małym pokoju-pracowni powstawały przepiękne obrazy, które budzą zainteresowanie również poza granicami naszego kraju.
Rodzice zapewnili jej staranne wykształcenie. W dzieciństwie uczęszczała do prywatnych szkół prowadzonych przez siostry zakonne. Jej talent malarski rozwinął się bardzo wcześnie. Niestety, szczęśliwą młodość przerwała wojna. W czasie okupacji Wiesława brała czynny udział w Powstaniu Warszawskim.
Po wojnie, w latach 1948-1953 studiowała na Wydziale Malarstwa i Wydziale Konserwacji Dzieł Sztuki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 1953 roku otrzymała dyplom. Jako studentka ASP uczestniczyła w pracach konserwatorskich na Starym Rynku w Warszawie, a po studiach przez wiele lat pracowała jako konserwator zabytków m.in.: na Zamku w Lublinie, w Tumie pod Łęczycą, Czerwińsku nad Wisłą i Krzeszowie.
Z czasem dominującą dziedziną twórczości Pani Wiesławy stało się malarstwo. Staranne przygotowanie artystyczne oraz wieloletnia praca konserwatorska zaowocowały świetnie opanowanym warsztatem plastycznym. Podczas pracy pedagogicznej z dziećmi powstały serie rysunków motyli, kwiatów i zwierząt, a także ilustracje do bajek J. Ch. Andersena i „Małego Księcia” A. Saint-Exuperego.
Wyobraźnię artystki inspirowały jej ulubione lektury. Tematyka obrazów, które powstały jest różnorodna. Od cykli malarskich do poezji po rysunki do fantastyki naukowej. Stworzyła ilustracje i cykle obrazów m. in. do prozy S. Lema („Astro-nauci”) i trylogii J.R.R. Tolkiena („Władca Pierścieni”).

Obraz z wystawy „Obłąkany śpiew kwiatów”

Obraz z wystawy „Obłąkany śpiew
kwiatów”

Artystyczny rozwój malarki kształtowały również pisarze: C.S. Lewis i G. K. Chesterton, oraz reżyserzy A. Kurosawa i A. Tarkowski.
W ostatnich latach duży wpływ na twórczość Pani Wiesławy ma poezja: J. Harasymowicza, B. Leśmiana, M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej oraz ks. J. Twardowskiego. Powstały cykle malarskie „Legendy o kwiatach”, "Anioły w poezji" - zbiór 40 obrazów przekazanych do Muzeum Diecezjalnego w Płocku (fragmenty inspirujących wierszy zostały zapisane na odwrotnej stronie obrazu) oraz "Madonny z poezji polskiej".
W pracach Wiesławy Kwiatkowskiej można dopatrywać się wpływów sztuki angielskiej końca XIX w. i secesji, ale nie one są tutaj decydujące. Przez wiele lat pracy artystycznej malarka stworzyła swój własny styl. Jej świat obrazów jest narracyjno-dekoracyjny, barwny, fantastyczny, chwilami baśniowy, a jednak nie pozbawiony realizmu. Świetny warsztat widoczny jest zarówno w kompozycji obrazu jak i w jego szczegółach. Jej dzieła pełne są kwiatów, powojów, ważek i motyli, fantastycznych zwierząt i ptaków oraz wysmukłych kobiet o długich rozwianych włosach. Zwiewne postaci wpisane w świat pieczołowicie dobranych kolorów oraz rozmaitych stworzeń, roślin i przedmiotów bliskich polskiemu krajobrazowi, tworzą z nim nierozerwalną całość. Wielobarwne motywy obrazów pokrywają również ich ramy, co niejako fizycznie przełamuje dystans pomiędzy dziełem a jego odbiorcą.
Poprzez niezwykle barwne, baśniowe i fantastyczne wizje artystka wprowadza nas w świat poezji widziany jej oczyma. Jest to świat baśni i marzeń pełen piękna i tajemnicy, tak rzadko obecny w naszej codzienności.
W takim też stylu utrzymany jest cykl obrazów zainspirowanych poezją Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej, który powstał w latach 1994-96. Wszystkie prace wykonane zostały na płótnie, w ulubionej przez autorkę technice olejnej. Pani Wiesława podarowała go Muzeum Okręgowemu w Koninie.

"Kwitnąca dziewczyna"

"Kwitnąca dziewczyna"
W tym świecie uroczym i pustym
Na pszczołę moją wyczekuję w gniewie...
Kwitnąc, oglądam się za nią...
Może mnie niewidzialny, wielki owad Anioł
Wysysa złotymi usty,
Choć o tym nie wiem ?

"Anioły w poezji" to zbiór 40 obrazów autorstwa Wiesławy Kwiatkowskiej, przekazanych do Muzeum Diecezjalnego w Płocku. Inspiracją dla ich powstania były wybrane teksty głównie polskich poetów. Fragmenty ich wierszy zapisane zostały na odwrotnej stronie obrazu.
Cykl obrazów „Madonny z poezji polskiej”, który prezentujemy w nasze galerii powstał w latach 1996-1998. Ks. Stefan Cegłowski tak pisze o nich:
„Wyobraźnia artystki wykracza poza rzeczywistość realną przy jednoczesnym realistycznym przedstawieniu postaci. Świat jej obrazów jest baśniowy i fantazyjny, a przez pieczołowitą troskę o szczegóły ujawnia jednocześnie osobliwy warsztat malarski. Kwiaty, wici roślinne, zwierzęta i ptaki wychodzą z obrazu na ramy. Nie razi to jednak, gdyż całość świetnie zakomponowana świadczy o pewnej ręce artystki i oryginalnym, nie zawsze dostrzeganym, najgłębszym sensie ukrytym za prostymi strofami wierszy.
Uniwersalistyczna siła przekazu wartości chrześcijańskich - chciałoby się powiedzieć przekazu w ujęciu franciszkańskim - afirmacja życia i fantazji, a także głęboki humanizm, staje przed nami na obecnej wystawie w połączeniu obrazu i inspirującego go tekstu.”
Artystka była osobą skromną i szczerze oddaną swej pasji. Muzyka klasyczna, dobra literatura, a przede wszystkim malarstwo całkowicie wypełniały jej czas.
Dzieła Wiesławy Kwiatkowskiej znajdują się w wielu muzeach i galeriach oraz u osób prywatnych. Swoje prace prezentowała m. in. w Warszawie, Płocku, Kole, Koninie i Turku. Jej obrazy poszukiwane są też przez wielu zbieraczy z Ameryki, Kuwejtu, Niemiec....Od 1978 r. można było je podziwiać na ponad 20 wystawach, które cieszyły się wielką popularnością.
Doceniając wkład i zasługi wniesione w pomnażanie dobra duchowego i materialnego Kościoła płockiego, w 1999 r. Wiesława Kwiatkowska została odznaczona Wielkim Orderem św. Zygmunta. W 2000 r. sala wystaw czasowych Muzeum Diecezjalnego w Płocku otrzymała jej imię. I to tam właśnie znajduje się jej najwięcej obrazów.

Artystka zmarła 14 kwietnia 2011 r. w Warszawie.

Zobacz inne artykuły i materiały dotyczące życia i działalności Wiesławy Kwiatkowskiej:

blog: dziennik Lef'a "malarka poezji Wiesława Kwiatkowska"

Czytelnia
Zobacz materiały powiązane z tym artykułem