Tradycja

Święta Tradycja w Kościele Katolickim to źródło wiedzy o Bogu i naszej Wierze. To z niej zrodziło się Pismo Święte, dzięki niej wiemy o życiu i działalności Chrystusa, to ona uczy nas jak sprawować Najświetszą Eucharystię.
Tradycją nazywamy więc wszystkie prawdy razem wzięte, które Apostołowie otrzymali bądź z ust samego Chrystusa, bądź też z natchnienia Ducha Świętego, a które przechowywane w Kościele Katolickim i przekazywane z pokolenia na pokolenie stanowią niepodważalny filar naszej Wiary.
Tradycja w Kościele Katolickim nie jest więc utartym przez wieki zwyczajem, a pochodzącą od Chrystusa nauką zawsze ważną i nigdy nie zmienną, bo Niebo i ziemia przeminą, a moje słowa nie przeminą (Łk 21,33).