www.milujciesie.org.pl

Jest to portal katolickiego dwumiesięcznika "Miłujcie się!", które powstało w 1975 r. Jego założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym był ks. Tadeusz Myszczyński TChr. Podstawowym zadaniem czasopisma jest formowanie postaw chrześcijan w Polsce w oparciu o ideę społecznej krucjaty miłości, zapoczątkowaną przez prymasa Augusta Hlonda i spisaną przez prymasa Stefana Wyszyńskiego. Jest to, najkrócej rzecz ujmując, program – zakorzenionej w wierze w Boga – życzliwości dla drugiego człowieka.
Kategoria linka